© Föreningen Lekplatsen Hälleviksstrand 2021
Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand
Lantmäteribeslutet är registrerat och slutlikviden är erlagd. Den 18 oktober 2021 tillträdde vi formellt ägandeskapet till ängen. Nästa steg är att söka lagfart för den nya fastighetsbildningen. Stort tack till alla som bidragit! Vi räknar in 6 huvudsponsorer, 6 övriga sponsorer och 160 privata bidragsgivare. Alla listas på vår nya anslagstavla vid ängen. Insamlingsresultatet skonar föreningens kassa vilket vi är ytterst tacksamma för. Vi behöver ha ett rörelsekapital för underhållet och nödvändiga investeringar, så allt fortsatt stöd är välkommet. Ängens verkliga värde avspeglas i insamlingsresultatet. Det visar hur värdefull ängen är för samhället. Hälleviksstrand den 22 oktober 2021 Styrelsen för Föreningen Lekplatsen Hälleviksstrand Per Abrahamsson, ordförande Mobiltel. 0703 45 66 04 per.abrahamsson@horiba.com Jörgen Svensson, kassör Mobiltel. 0761 84 28 64 info@lekplatsenstrana.se Swish 1236190748 Bankgiro 5421-4929 Föreningens organisationsnummer: 802461-5810 www.lekplatsenstrana.se Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand

Berns Äng är vår!

Hälleviks Samfällighetsförening
© Föreningen Lekplatsen 2021
Lantmäteribeslutet är registrerat och slutlikviden är erlagd. Den 18 oktober 2021 tillträdde vi formellt ägandeskapet till ängen. Nästa steg är att söka lagfart för den nya fastighetsbildningen. Stort tack till alla som bidragit! Vi räknar in 6 huvudsponsorer, 6 övriga sponsorer och 160 privata bidragsgivare. Alla listas på vår nya anslagstavla vid ängen. Insamlingsresultatet skonar föreningens kassa vilket vi är ytterst tacksamma för. Vi behöver ha ett rörelsekapital för underhållet och nödvändiga investeringar, så allt fortsatt stöd är välkommet. Ängens verkliga värde avspeglas i insamlingsresultatet. Det visar hur värdefull ängen är för samhället. Hälleviksstrand den 22 oktober 2021 Styrelsen för Föreningen Lekplatsen Hälleviksstrand Per Abrahamsson, ordförande Mobiltel. 0703 45 66 04 per.abrahamsson@horiba.com Jörgen Svensson, kassör Mobiltel. 0761 84 28 64 info@lekplatsenstrana.se Swish 1236190748 Bankgiro 5421-4929 Föreningens organisationsnummer: 802461-5810 www.lekplatsenstrana.se Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand

Berns Äng är vår!

Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand
Hälleviks Samfällighetsförening