© Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand 2020
Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand

… och insamling av medel pågår!

Efter mycken vånda och rykten om bebyggelse har vi fått ett erbjudande om att köpa ängen. Vi får en möjlighet att förvandla det osäkra arrendet till ett ägandeskap. Därigenom skulle tillgängligheten av ängen för lek, bollspel, rekreation och inte minst midsommarfirande säkras för framtiden. Det skulle då bli möjligt för såväl barn som vuxna, sommargäster och fastboende, att använda Berns äng såsom skett i decennier. Detta är Hälleviksstrands enda allmänna grönområde och har stort värde som samlingspunkt. Hjälp oss att behålla ängen! Vi hoppas att även du och din familj ser värdet i detta och är beredda att bidra till förvärvet. Föreningen tar tacksamt emot en gåva, liten som stor. Gåvan bekräftas per e-mail. Företagsgåvor honoreras med sponsorskyltning enligt särskild inbjudan. Skicka oss gärna en intresseanmälan med namn och e-mail- adress för att erhålla vidare information. Konto för insamlingen: Bankgiro 5421-4929 Det är också möjligt att swisha till 1236190748 Vänligen! Ange mail-adress och namn på inbetalningarna! Vårt mål är att fullborda köpet före årsskiftet. Förhandling om priset pågår. En avsiktsförklaring är signerad av båda parter vilket förhindrar säljaren att förhandla med annan spekulant under tiden. Er mailadress fordras om köpet inte går att genomföra, varvid beloppet återbetalas. Vi vill också be er sprida budskapet. Det hastar att få ihop medel till förvärvet och ytterligare insatser behövs. Insamlingen sker i samarbete med Hälleviksstrands Främjande. Hälleviksstrand i september 2020 Styrelsen för Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand Per Abrahamsson, ordförande Mobiltel. 0703 45 66 04 per.abrahamsson@horiba.com Jörgen Svensson, kassör Mobiltel. 0761 84 28 64 info@lekplatsenstrana.se Föreningens organisationsnummer: 802461-5810 www.lekplatsenstrana.se fb: föreningen lekplatsen i hälleviksstrand

Berns Äng är till salu …

© Föreningen Lekplatsen 2020

… och insamling av medel pågår!

Efter mycken vånda och rykten om bebyggelse har vi fått ett erbjudande om att köpa ängen. Vi får en möjlighet att förvandla det osäkra arrendet till ett ägandeskap. Därigenom skulle tillgängligheten av ängen för lek, bollspel, rekreation och inte minst midsommarfirande säkras för framtiden. Det skulle då bli möjligt för såväl barn som vuxna, sommargäster och fastboende, att använda Berns äng såsom skett i decennier. Detta är Hälleviksstrands enda allmänna grönområde och har stort värde som samlingspunkt. Hjälp oss att behålla ängen! Vi hoppas att även du och din familj ser värdet i detta och är beredda att bidra till förvärvet. Föreningen tar tacksamt emot en gåva, liten som stor. Gåvan bekräftas per e-mail. Företagsgåvor honoreras med sponsorskyltning enligt särskild inbjudan. Skicka oss gärna en intresseanmälan med namn och e-mail- adress för att erhålla vidare information. Konto för insamlingen: Bankgiro 5421-4929 Det är också möjligt att swisha till 1236190748 Vänligen! Ange mail-adress och namn på inbetalningarna! Vårt mål är att fullborda köpet före årsskiftet. Förhandling om priset pågår. En avsiktsförklaring är signerad av båda parter vilket förhindrar säljaren att förhandla med annan spekulant under tiden. Er mailadress fordras om köpet inte går att genomföra, varvid beloppet återbetalas. Vi vill också be er sprida budskapet. Det hastar att få ihop medel till förvärvet och ytterligare insatser behövs. Insamlingen sker i samarbete med Hälleviksstrands Främjande. Hälleviksstrand i september 2020 Styrelsen för Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand Per Abrahamsson, ordförande Mobiltel. 0703 45 66 04 per.abrahamsson@horiba.com Jörgen Svensson, kassör Mobiltel. 0761 84 28 64 info@lekplatsenstrana.se Föreningens organisationsnummer: 802461-5810 www.lekplatsenstrana.se fb: föreningen lekplatsen i hälleviksstrand

Berns Äng är till salu …

Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand