© Föreningen Lekplatsen Hälleviksstrand 2020
Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand

Vi har nått målet och insamlingen är

avslutad.

Köpekontraktet är signerat och handpenningen betald. Insamlingen har gett 677 350 kr vilket gott och väl täcker köpe- skillingen och lagfarten. Säljaren står för lantmäterikostnaderna. Lagfarten förväntas bli klar efter sommaren 2021. Först då äger vi ängen. Stort tack till alla som bidragit! Vi räknar in 6 huvudsponsorer, 6 övriga sponsorer och 160 privata bidragsgivare. Alla kommer att listas på vår nya anslagstavla vid ängen. Resultatet skonar föreningens kassa vilket vi är ytterst tacksamma för. Vi behöver ha ett rörelsekapital för underhållet och nödvändiga investeringar, så allt fortsatt stöd är ändå välkommet. Vad är ängen värd? Siffror mellan tjugofemtusen och fyra miljoner har figurerat. Förhandlingarna slutade på 650 tkr vilket är mycket pengar. Men ängens verkliga värde avspeglas i insamlingsresultatet. Det visar hur värdefull ängen är för samhället. Hälleviksstrand den 31 december 2020 Styrelsen för Föreningen Lekplatsen Hälleviksstrand Per Abrahamsson, ordförande Mobiltel. 0703 45 66 04 per.abrahamsson@horiba.com Jörgen Svensson, kassör Mobiltel. 0761 84 28 64 info@lekplatsenstrana.se Swish 1236190748 Bankgiro 5421-4929 Föreningens organisationsnummer: 802461-5810 www.lekplatsenstrana.se Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand

Berns Äng är säkrad!

Hälleviks Samfällighetsförening
© Föreningen Lekplatsen 2020

Vi har nått målet och

insamlingen är avslutad.

Köpekontraktet är signerat och handpenningen betald. Insamlingen har gett 677 350 kr vilket gott och väl täcker köpe-skillingen och lagfarten. Säljaren står för lantmäterikostnaderna. Lagfarten förväntas bli klar efter sommaren 2021. Först då äger vi ängen. Stort tack till alla som bidragit! Vi räknar in 6 huvudsponsorer, 6 övriga sponsorer och 160 privata bidragsgivare. Alla kommer att listas på vår nya anslagstavla vid ängen. Resultatet skonar föreningens kassa vilket vi är ytterst tacksamma för. Vi behöver ha ett rörelsekapital för underhållet och nödvändiga investeringar, så allt fortsatt stöd är ändå välkommet. Vad är ängen värd? Siffror mellan tjugofemtusen och fyra miljoner har figurerat. Förhandlingarna slutade på 650 tkr vilket är mycket pengar. Men ängens verkliga värde avspeglas i insamlingsresultatet. Det visar hur värdefull ängen är för samhället. Hälleviksstrand den 31 december 2020 Styrelsen för Föreningen Lekplatsen Hälleviksstrand Per Abrahamsson, ordförande Mobiltel. 0703 45 66 04 per.abrahamsson@horiba.com Jörgen Svensson, kassör Mobiltel. 0761 84 28 64 info@lekplatsenstrana.se Swish 1236190748 Bankgiro 5421-4929 Föreningens organisationsnummer: 802461-5810 www.lekplatsenstrana.se Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand

Berns Äng är säkrad!

Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand